Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Home
Welkom op de website van Glas-in-lood Depot Limburg.

U kunt hier:
  • waardevol glas-in-lood aanmelden voor hergebruik of tijdelijke opslag;
  • kijken of er waardevol glas-in-lood beschikbaar is voor een nieuwe toepassing.
    Beweeg de muis hiervoor naar het menu 'Overzichten' (in de linkerkolom) en klik op 'Aanbod glas-in-lood'.

Daarnaast vindt u informatie over het waarom en hoe van Glas-in-lood Depot Limburg.

Onze belangrijkste doelen zijn:
  • voorkomen dat waardevol glas-in-lood, bijvoorbeeld bij de sloop van gebouwen, wordt vernietigd;
  • waar mogelijk bedreigd glas-in-lood direct een nieuwe bestemming geven;
  • waar dit niet gaat, waardevol glas-in-lood in depot nemen tot een geschikte herbestemming is gevonden.

Om praktische redenen wordt op deze website vaak de term glas-in-lood gebruikt. Hiermee worden echter alle als onderdeel van een bouwwerk toegepaste vormen van glas(schilder)kunst bedoeld.

Voor een eerste advies, opslag en bemiddeling worden geen kosten in rekening gebracht. Aanbieders blijven eigenaar van glas-in-lood dat in depot wordt genomen. Afnemers en aanbieders bepalen onderling een vergoeding bij overname van glas-in-lood.

Glas-in-lood Depot Limburg is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Limburg en Monumentenwacht Limburg.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit