Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Meer dan depot
Om praktische redenen is als naam gekozen Glas-in-lood Depot Limburg, maar feitelijk omvat het initiatief meer activiteiten dan alleen de opslag van glas-in-loodkunst. Zoals al bleek, fungeert de instelling tevens als meldpunt voor bedreigd glas-in-lood en als bemiddelaar bij het zoeken naar een nieuwe bestemming. Verder worden zo veel mogelijk nuttige gegevens over de aangeboden objecten verzameld en geregistreerd, onder meer ten behoeve van de afnemers.

Het is de bedoeling dat Glas-in-lood Depot Limburg op termijn ook een educatieve functie gaat vervullen en op beperkte schaal reparaties aan glas-in-loodwerken gaat uitvoeren.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit