Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Voor wie?
Glas-in-lood Depot Limburg richt zich met zijn diensten op zowel aanbieders als afnemers van waardevol glas-in-lood. Hoewel de groep aanbieders iets anders is samengesteld dan de groep afnemers, volgt hier één overzicht van potentiële klanten. De meeste doelgroepen kunnen zowel aanbieder als afnemer zijn.

 • kerkelijke organisaties;
 • gemeenten;
 • andere overheden, zoals waterschappen en diverse (in Limburg gevestigde) rijksdiensten;
 • woningcorporaties;
 • maatschappelijke instellingen, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen;
 • culturele instellingen, zoals bibliotheken, schouwburgen en bioscopen;
 • architecten(bureaus);
 • (restauratie)aannemers en sloopbedrijven;
 • overige bedrijven;
 • stichtingen, verenigingen en soortgelijke organisaties, al dan niet op cultuurhistorisch gebied;
 • particulieren.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit