Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Een glas-in-lood depot?
Omdat glas-in-loodvensters aard- en nagelvast verbonden zijn met de gebouwde constructie, is bij renovatie, reconstructie en zeker bij sloop ook het glas-in-lood in het geding. Het behoeft geen betoog dat het eeuwig zonde is als bij verbouwings- of sloopwerkzaamheden een waardevol glas-in-loodvenster wordt beschadigd of zelfs vernietigd. Juist omdat het bij glas-in-loodkunst steeds gaat om unieke voorstellingen, die onvervangbaar zijn. De kunstwerken zijn bijna altijd ontworpen vanuit een idee en met een doel die nauw samenhangen met het gebouw en zijn functie.

Veel oudere gebouwen (ruwweg tot en met de negentiende eeuw) waarin zich waardevol glas-in-lood bevindt, bezitten de status van gemeentelijk of rijksmonument en/of worden beheerd door bijvoorbeeld een stichting of vereniging die hun waarde onderkent. De kans dat hier schade wordt toegebracht aan de glas-in-loodkunst is betrekkelijk klein.

Voor veel twintigste-eeuwse glas-in-loodkunstwerken geldt dit helaas niet. Dat komt omdat de kerken, kloosters en andere gebouwen waarin zij zich bevinden, vaak geen officiële bescherming genieten. Als de eigenaar besluit het bouwwerk te laten slopen, is er geen wettelijke mogelijkheid om af te dwingen dat waardevolle glas-in-loodwerken (en andere kostbare elementen) worden veiliggesteld.

Glas-in-lood Depot Limburg wil in dergelijke situaties een bemiddelende rol spelen. Waar mogelijk krijgt bedreigd glas-in-lood direct een nieuwe bestemming. Lukt dit niet, dan wordt het materiaal in depot genomen en via deze website aangeboden voor herbestemming. De kosten van de opslag komen voor rekening van Glas-in-lood Depot Limburg. Daarnaast kan op beperkte schaal worden geadviseerd, gecoördineerd en bemiddeld. Als er een nieuwe bestemming is gevonden, komen aanbieder en afnemer een overnamebedrag overeen.

Er zijn twee belangrijke aanleidingen voor de oprichting van Glas-in-lood Depot Limburg. De eerste is dat er juist in deze provincie in de twintigste eeuw veel glas-in-loodkunst van een hoog niveau is gemaakt. De tweede aanleiding is dat er veel bouwwerken met twintigste-eeuwse glas-in-loodkunst met de sloop worden bedreigd. Dit geldt in het bijzonder voor kerken en kloosters, maar ook voor andere gebouwen, zoals gemeentehuizen, ziekenhuizen en particuliere woningen.

Glas-in-lood Depot Limburg roept hun eigenaren op om bij plannen tot (gedeeltelijke) sloop, waardoor glas-in-loodkunst gevaar loopt, hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken. Wij helpen u graag om voor dit waardevolle erfgoed een passende, nieuwe bestemming te vinden.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit