Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Waarom meedoen?
Er zijn vele goede redenen om bedreigde glas-in-loodkunst te melden en eventueel tijdelijk onder te brengen bij Glas-in-lood Depot Limburg. In de eerste plaats voorkomt u hiermee dat waardevol en onvervangbaar cultuurgoed wordt beschadigd of vernietigd. Verder hebt u de garantie dat uw kostbare bezit goed wordt bewaard en op enig moment een geschikte nieuwe bestemming krijgt, bij voorkeur in dezelfde regio. Omdat u nog steeds eigenaar bent van het glas-in-lood, kunt u met de afnemer een vergoeding overeenkomen voor de overname. Daarbij maakt het niet uit of de afnemer wordt aangedragen door Glas-in-lood Depot Limburg of dat u de koper zelf op het spoor bent gekomen. Tot slot misschien wel de belangrijkste reden om mee te doen: op het moment dat een geschikte herbestemmingslocatie is gevonden, kunt u met een goed gevoel afstand doen van een uniek stukje Limburgs erfgoed.

Er zijn ook diverse goede redenen om vrijkomende of vrijgekomen glas-in-loodkunst een nieuwe bestemming te geven. Ten eerste gaat het vaak om bijzonder fraaie voorstellingen die met veel vakmanschap zijn vervaardigd. Een nieuwe eigenaar kan hier ten volle van genieten, en wellicht nog vele anderen. Daarnaast kan de glas-in-loodvoorstelling, met zijn ontstaansgeschiedenis, (cultuur)historische waarde toevoegen aan een gebouw. Door het glas-in-lood een passende nieuwe bestemming te geven, wordt een bijzonder stukje Limburgs erfgoed behouden.

Wilt u bedreigd glas-in-lood aanmelden? Of bent u op zoek naar glas-in-lood voor een nieuwe bestemming? Laat dit dan zo snel mogelijk weten. Hoe eerder aanbod en vraag bekend zijn, des te sneller en efficiënter zij kunnen worden samengebracht. In de menu's "Voor aanbieders" en "Voor afnemers" wordt stap voor stap uitgelegd hoe u te werk kunt gaan.

Glas-in-lood Depot Limburg kan helaas niet de kosten van de herbestemming op zich nemen. De aanbieder dient de deskundige verwijdering en eventueel het transport naar het depot in eerste instantie zelf te regelen. Glas-in-lood Depot Limburg kan hierbij wel ondersteuning verlenen in de vorm van advies en praktische tips. De opslag in het depot is gratis, ook als het gaat om grote, incourante objecten. Voor de registratie en de bemiddeling bij herbestemming zijn evenmin kosten verschuldigd. De afnemer dient het transport naar de herbestemmingslocatie en de herplaatsing voor zijn rekening te nemen. Ook hierbij kan Glas-in-lood Depot Limburg praktische ondersteuning geven.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit