Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Inventarisatie
De hier opgenomen Inventarisatie Limburgs glas-in-lood is uitgevoerd door het Duitse echtpaar Jansen-Winkeln. Gedurende tientallen jaren hebben deze kunsthistorici voor het gehele gebied tussen Rijn en Maas vrijwel alle twintigste-eeuwse glasschilderkunst in woord en beeld vastgelegd (nagenoeg alle objecten in openbare en kerkelijke bouwwerken en een groot deel van de objecten in particuliere gebouwen).

De inventarisatie voor Limburg werd eind 2010 voltooid. Klik op deze link voor een filmpje van de presentatie.

De Inventarisatie Limburgs glas-in-lood dient (in het kader van deze website) in de eerste plaats om te kunnen toetsen of een glas-in-loodvoorstelling kan worden aangemerkt als 'kunst- of cultuurhistorisch waardevol'. Zie voor een toelichting het menu Voor aanbieders, submenu Voorwaarden, voorwaarde 1.

Daarnaast kan de Inventarisatie dienen om na te gaan in welke gebouwen in welke plaatsen zich twintigste-eeuwse glasschilderkunst bevindt, eventueel van een bepaalde kunstenaar of glazenier of met een bepaalde voorstelling. Wie de objecten wil bezichtigen, doet er goed aan vooraf na te gaan of de desbetreffende gebouwen vrij toegankelijk zijn.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit