Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

copyright

Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht dan wel databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij Glas-in-lood Depot Limburg en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Glas-in-lood Depot Limburg en/of de auteur is het niet toegestaan om op deze website gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet biedt.

Links naar informatie van Glas-in-lood Depot Limburg

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar de website van Glas-in-lood Depot Limburg. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de website van Glas-in-lood Depot Limburg verwijst. Het is onder geen beding toegestaan om pagina's van de website van Glas-in-lood Depot Limburg in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kunt u een e-mail sturen aan info@glasinlooddepotlimburg.nl

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit